Småsäcksvåg för industrin

sackvag_337SAElektronisk småsäcksvåg för intern kontroll

Säckningsvågen matas av en frekvensstyrd skruv eller transportband. Vid slutet av uppvägningen minskas varvtalet, (findoseringsläge) för att bästa noggrannhet skall uppnås. Uppvägningsbehållaren som rymmer max c:a 30 kg, är upphängd i 3 st vågceller.
När förinställd vikt uppnås, öppnas det pneumatiska spjället och materialet faller ner i mellanbehållaren. Säcken börjar fyllas så snart den spänts fast. Säcken släpps genom ett tryck på fotpedalen och med ytterligare ett tryck fästs nästa säck. Samtidigt startar uppvägningen av en ny sats. Först när underbehållaren är tom, faller den väntande satsen ner. På detta sätt uppnås en hög kapacitet.

Inkl. viktindikator, PLC för sekvensstyrning samt frekvensriktare (max 0,37 kW) för styrning av extern inmatningsskruv alt. transportband.

Svetsförslutare kan levereras som tillbehör.

Stativets yttermått: l=600 mm, b= 600 mm.
Total höjd: 2300 mm.
Säckstorlek: 0-30 kg, dia 215 mm.

 

 

svetsforslutdisplayimage2x20

MAFA elektronisk småsäcksvåg för intern kontroll

Säckningsvågen matas av en frekvensstyrd skruv eller transportband. Vid slutet av uppvägningen minskas varvtalet, (findoseringsläge) för att bästa noggrannhet skall uppnås. Uppvägningsbehållaren som rymmer max c:a 30 kg, är upphängd i 3 st vågceller.
När förinställd vikt uppnås, öppnas det pneumatiska spjället och materialet faller ner i mellanbehållaren. Säcken börjar fyllas så snart den spänts fast. Säcken släpps genom ett tryck på fotpedalen och med ytterligare ett tryck fästs nästa säck. Samtidigt startar uppvägningen av en ny sats. Först när underbehållaren är tom, faller den väntande satsen ner. På detta sätt uppnås en hög kapacitet.

Inkl. viktindikator, PLC för sekvensstyrning samt frekvensriktare (max 0,37 kW) för styrning av extern inmatningsskruv alt. transportband.

Svetsförslutare kan levereras som tillbehör.
Stativets yttermått: l=600 mm, b= 600 mm.
Total höjd: 2300 mm.
Säckstorlek: 0-30 kg, dia 215 mm.