MAFA Unik

Uomhussilo typ UN i Aluzink

Unik-silo

  • Silo med ”UNIK-egenskaper”. Stabil och enkel grundkonstruktion. 2,3 m diameter med sex siloben.
  • Tillverkad i Aluzinkplåt, som är en högkvalitetsplåt som förenar de bästa egenskaperna hos aluminium och zink. Livslängden är enligt gjorda tester betydligt längre än hos vanlig galvad plåt.
  • Fyllning sker via rör med en långradieböj och cyklon, vilket är det skonsammaste sättet att fylla en silo på.
  • Silon tömmer sig från botten, så kallad mass-strömning. Det äldsta materialet kommer alltid ut först vilket ger minsta möjliga separation i silon samt samma volymvikt och egenskaper på materialet.
  • Slät insida och brantare kon gör att silon kan tömmas helt.
  • Avluftningen via cyklonen i silons topp gör att man slipper eventuella kondensproblem.
  • Flera alternativa skruvlådor med progressiv inloppsdel för skonsam och homogen vidaretransport.
  • Stor manlucka i skruvlådan.
  • 10 års garanti mot genomrostning på vår fabriksmonterade UNIK-silo.

Typ

Sekt.

Volym m3

Höjd m

Dia. m

Vikt kg
UN-12 1 12,0 6,45 2,34 685
UN-17 2 17,1 7,65 2,34 780
UN-22 3 22,3 8,85 2,34 880
UN-27 4 27,5 10,05 2,34 995
UN-33 5 32,6 11,25 2,34 1110
UN-38 6 37,8 12,45 2,34 1285