Systemlösningar

Exempel på MAFA systemlösningar för större anläggningar

Vi har tagit fram några olika systemlösningar för att visa hur en MAFA bränslepelletsanläggning kan anpassas till befintlig miljö. Oavsett om man väljer transportskruv eller vakuumtransport, med eller utan mellanförråd, så får man ett flexibelt, driftsäkert och lättskött system. Valet av systemlösning är dock beroende av brännarfabrikat. Generellt gäller också att en rund silo bör alltid användas om det finns plats.

Systemlösningarna kan vara till stor hjälp för er som vill ta fram snabbt prisöverslag för projekteringen av er anläggning.


SystemASystemlösning A, 50 – 100 kW

Lämplig silo för anläggningar runt 50 – 100 kW är en UNS 12 (12 m3), här med en 7 m Maflexskruv från en 37° skruvlåda.

Silon placeras på ett fundament utanför pannrummet och Maflexskruven skruvar in pelletsen till brännare/panna.

Silon kan levereras inklädd och/eller målad.


SystemBSystemlösning B, 100 – 300 kW

Lämplig silo för anläggningar runt 100 – 300 kW är en UN 27 (27 m3), här med en 7 m Maflex skruv från en 37° skruvlåda.

Silon placeras på ett fundament utanför pannrummet och Maflexskruven skruvar in pelletsen till brännare/panna.

Silon kan levereras inklädd och/eller målad.


SystemCSystemlösning C, 1 – 1,5 mW

Lämplig silo för anläggningar runt 1 – 1,5 MW är en XB 189 (189 m3), här med en 4 m lång 4″ skruv från en 15-45° skruvlåda.

Silon placeras på ett fundament utanför pannrummet.


SystemDSystemlösning D, 500 – 750 kW

Lämplig silo för anläggningar runt 500 – 750 kW är en BIB 85 (85 m3), här med en 4 m lång 4″ skruv från en 15-45° skruvlåda.

Silon placeras på ett fundament utanför pannrummet.

Silon kan levereras inklädd och/eller målad.


SystemESystemlösning E, 100 – 300 kW

I vissa miljöer kan en fyrkantig silo passa bättre.

Lämplig silo för anläggningar runt 100 – 300 kW är en MAFA utomhus modulsilo (28 m3), här med en 7 m Maflexskruv från en 37° skruvlåda.

Silon kan levereras inklädd och/eller målad.


SystemFSystemlösning F, 300 – 500 kW

Lämplig silo för anläggningar runt 300 – 500 kW är en BIB 40 (40 m3), här med en 5 m Maflexskruv från en horisontell skruvlåda.

Lämplig kombination när pannrummet finns i källaren.

Silon placeras på ett fundament utanför pannrummet och Maflexskruven skruvar in pelletsen till brännare/panna.

Silon kan levereras inklädd och/eller målad.Micro/Mini/Midi som mellanförråd:

MAFA Micro, Mini och Midi kan även användas som mellanförråd i större anläggningar. De kan lätt förses med lock och givare för automatisk fyllning från ett större bulkförråd.

Exempel där MAFA Mini används som mellanförråd i en större anläggning med en böjlig Maflexskruv för transport fram till brännaren. Exempel där MAFA Mini används som mellanförråd i en större anläggning. Här med förhöjda ben och Y-rör med två böjliga Maflexskruvar för transport fram till brännaren. Mellanbehållare för matning av två böjliga Maflexskruvar för vidare transport.