Generel industri

Hos MAFA finder du alt det du behøver til din materialehåndtering.

Hvort brede program af blandere klarer de fleste typer af materialer.

Silo og blandere bygger vi sammen med oktabinvendere, transport- og vejeudrustning til meget kraftfuldt materiale håndteringssystemer, fra de små behov til de virkelige store.

Vi laver ofte speciale løsninger.

 

VÆLG en MAFA-UNIK silo!

MAFA UNIK-silo har den specielle egenskab at materialet tømmes ensartete over hele fladen. Man har derfor sikkehed i at materialet er homogent under hele tømningen. Gennem afluftningen via cyklonen i toppen på silon, minimeres kondensbinding på tagpladernes inderside.

 

MAFA UNIK Traditionell silo
masstrom Varmen stiger og forsvinder ud af siloen = ingen kondens trattstrom Varmen stiger og bliver i silon = kondens

SILO MED MASSETRØMNING

Siloen tømmes fra bunden.
Materialet over hele silofladen tømmes samtidigt.

= Minimal separation

SILO MED TRAGTTØMNING

Groft materiale strømmer først ud i midten.
Det fine materiale ligger sig ude ved silovæggen.

= Seperation