Storsäckstömning för industrin

Storsäckstömmare för tömning av säck med tömningsstos.   
MAFA’s tömningssystem för storsäckar finns i flera grundvarianter med ett stort urval av tillbehör för att kunna anpassas till alla kundbehov. Alla maskinsystem är byggda med hög kvalitet och tillgänglighet. MAFA har lång erfarenhet av att hantera bulkprodukter och erbjuder kundanpassad bulkhanteringsutrustning efter tömmare för transport, dosering, siktning och blandning av olika typer av produkter.
MAFA p.sheet_Bagboy Hatch
MAFA p.sheet_Bagboy Oneway & Universal
MAFA p-sheet_Bagboy Hygien gen.II

Fyllning av storsäckar.
MAFA’s fyllningssystem för storsäckar finns i flera grundvarianter med ett stort urval av tillbehör för att kunna anpassas till alla kundbehov. Alla maskinsystem är byggda med hög kvalitet och tillgänglighet. MAFA har lång erfarenhet av att hantera bulkprodukter och erbjuder kundanpassad pulverhanteringsutrustning. Bagmastersystemen är framtagna för en god och ergonomiskt riktig arbetsmiljö.
MAFA_p.sheet_Bagmaster

 

Storsäckstöning för träpellets, plastgranulat eller andra torra material. Kan förses med stängt lock eller öppningsbara skjutluckor på storsäckstratten.

Tömning kan ske med skruv- eller sugsystem.

Sacktomning1

Storsäcksstativ med skruvlåda för träpellets

 

Sacktomning2

Storsäcksstativ med skruvlåda och stativ för upphängning av storsäck

 

Sacktomning3

Storsäcksstativ för plastgranulat. Suglåda med manlucka. Kan förses med en eller flera sugstosar

 

Sacktomning4

Stativ för tömning av storsäck. Skruvlådan är försedd med skruvinlopp och skruv för Flex 90/75. Kan dessutom förses med sugstos eller annan typ av skruv