Landbrug

Siloer til landbrug

Hos MAFA finder du alt hvad du behøver til opbevaring af foder. Et komplet, nyudviklet siloprogram baseret på den avancerede UNIK siloen. Vi laver ofte specielle løsninger tilpasset kundens behov for fyldning og tømning af siloer.

Unik-small-kollage Unik-kollage1 Unik-kollage

Hvorfor vælge en MAFA UNIK silo?

Svaret får du, hvis du ser filmen, som viser forskellen mellem en MAFA UNIK med ”Først ind – Først ud” og andre siloer med tragttømning…
Demofilm tømning

Nedenstående skitser viser hvorfor det er så vigtigt at vælge en MAFA ”Unik” silo til dit foder. Helt enkelt fordi at strukturen bevares og man får mindst muligt separation af foderet. Dette giver også en bedre foderhygiejne.

MAFA “Unik”

Traditionel silo

masstrom Varmen stiger og forsvinder ud
af siloen = ingen kondens
trattstrom Varmen stiger og forbliver
i toppen af siloen = kondens

Forudsætningerne for masse- strømning er glatte silovæge, skrå tag og en speciel sneglebund.

Siloen tømmes fra bunden. Alt materiale i samme niveau over hele siloen tømmes samtidigt. Separation undgås, foderkvaliteten bevares og foderhygiejnen bliver høj.

Siloen tømmes fra midten af siloen. De tungeste foderpartikler løber ud først, og de fine til sidst når siloen er ved at være tom. En død zone skabes nederst i yderkanten af siloen. Separationen blir stor og foderhygiejnen bliver betydelig dårligere.

Diagrammet nedenfor viser hvor stor udskilningen er mod slutningen ved tømningen mellem en MAFA “Unik” silo med massetrømning og en traditionel silo med tragttømning. Målingen er foretaget ved tømning med peleteret foder.

separationsskillnad_DK

Kvalitetssikring af foderhåndtering hjemme på gården

  • Sætte dine egne kvalitetskrav op for det indkøbte foder.
  • Udtag altid en prøve ved modtagelse af nyt foder eller forlang det af leverandøren.
  • Opsæt mål for hvad der skal være gældende for hygiejnen og foderseperation.
  • Bestem hvilken silotype som passer til dine krav.
  • Vælg tømmesnegel så foderet bevare sin foderkvalitet.
  • Tag regelmæssig prøver af foderet under drift og kontrollere at foderværdien bevares.