Tips

“Hvorfor er min silo ikke ren?”

Af konsulent Claus Graver Madsen, MAFA Silo

Der er i dag stigende fokus på renholdelse og rengøring af siloer. Emnet er vigtigere end nogen sinde før med baggrund i den økonomi, der er i landbruget og husdyr produktionen.

Moderne husdyrproduktion kræver, at alle faktorer er optimeret ned i mindste detalje.
I moderne husdyrproduktion er, der fokus på dyrenes ve og vel og på de faktorer der påvirker dyrenes produktivitet i form af genetisk avlsmateriale, teknogiske hjælpemidler og høj faglig dygtighed og viden samt kendskab til dyrene.

Men hvad med foder og foderopbevaring – foder er det område, hvor landbruget hver dag lægger flest indkøbskroner.

Men fokus på alle disse faser har opbevaring af foder tidligere ikke været et tema, der har været berørt. I MAFA mener vi, at opbevaring af såvel hjemmeblandet foder, som fabriksfoder skal sættes højt på dagsordenen, hvilket vi mener mange ikke har sat højt nok indtil nu.

Vi ved, at foderhygiejne er en væsentlig faktor, for at opnå de bedste produktionsresultater i form af lavere foderforbrug, bedre forderudnyttelse, lavere celletal, mindre medicenforbrug og meget mere.

Alle disse temaer har været medvirkende til, at foderopbevaring er kommet mere frem og bevirker at opbevaringen af foder er kommet i fokus, og blot en lille klump på 3 cm i diameter kan pode det nye foder.
Foderhygiejnen skal være i orden og derfor vælger mange i dag forskellige metoder til renholdelse af siloen. Løsninger med højtryksrensring med vand er en af de nyeste løsninger i Danmark, som desværre er sæsonbetonet og kræver fuld udtørring af siloen. Det kan i grelle tilfælde være nødvendigt at desinficere siloen for at få slået bakteriefloraen ned.

Det har derfor fra flere sider været anbefalet at man tilser sin silo for at sikre, at der ikke er gamle foderrester eller dårligt foder tilbage i siloen.
Det har tidligere været en gylden regel, at man tilser og rengør sin siloen mindst en gang om måneden eller mellem hver foderlevering.
Konklusionen hos MAFAs er at siloen skal holdes ren, at der helt ikke skal anvendes vand til rengøring.

Siloens kvaliteter er det sted alle kan sætte ind og med en ny og bedre silo optimere opbevaringen af foderet.

Hvad påvirker foderet i din silo:
• Kondens i siloen
• Tømning af siloen
• Leverings hyppighed
• Indvendig sides beskaffenhed
• Ventilation
• Årstiden
• Varmepåvirkning
• Døde soner

Kondens:
Kondens er det problem, som mange har problemer med specielt i overgangsmånederne forår og efterår. I de perioder er der ofte stor forskel mellem nat og dagtemperatur, hvilket bevirker at der dannes kondens og dermed vand i siloen.

Tømning af siloen:
Siloen skal kunne tømmes helt. Der må ikke kunne stå rester tilbage i siloen, og siloen skal være konstrueret så den ikke tømmer med tragttømning gennem midten, men tømmer det ældste foder ud først (massestrønings princippet)

Leverings hyppighed:
Kort tid mellem leveringerne og stort flow i siloen. Undgå at der står foder i siloen fra samme levering over lang tid.

Indvendig side:
Det er vigtigt, at siloen har glatte vægge og sider uden ujævnheder. Siloer i bølgeblader, har ikke fri skridning og foderet hænger lettere. Det samme er gældende hvis siloens inderside er ru.

Ventilation:
Ventilation af siloen skal foregå uhindret og ikke gennem nedførte udluftninger. Det er en naturlov, at man ikke kan tvinge ventilationsluft ned uden brug af blæsere.

Varmepåvikning:
Siloer produceret af materialer, som ikke øger varmen inde i siloen er at foretrække. Specielt hvis der ikke er tilstrækkelig ventilation.

Døde soner:
Døde soner i siloerne et det største problem. Døde soner, er de områder hvor foderet ikke flyder frit og hvor der ofte hænger gammelt foder tilbage. Det kan være siloer med forkert konus hældning, siloer med hjørner eller siloer hvor udløbet bliver begrænset af kanter som holder på foderet.
Det er oftest i disse døde soner, der at der dannes bakterier som poder det nye foder.

I MAFA har vi sammen med et større svensk foderfirme udviklet en silo, som forbedrer problemstillingerne.
Siloen tømmer altid det ældste foder ud først, og det er derfor muligt, at få leveret foder uden at siloen er helt tom.
Siloen er bygget i ALU/ZINK legerede plader der er meget glatte og sikrer en lille varmepåvirkning. Siloen er ventilerer al varm luft ud efter ”skorstensprincippet”.

Siloen har tillige massestrømning og tømmes derfor fra bunden og dette bevirker, at eventuelt smuld i foderet bliver blandet op igen, og foder der er separeret bliver blandet igen til en humogen vare. Dette er en betydelig fordel overfor både hjemmeblandet og fabriksblandet foder.

MAFA UNIK sikrer din produktion!