Referenser

FjerkræHorbelev

Christian Frederiksen, Eriksdalsvej, 4871 Horbelev

2 stk UNB61 siloer til hønsefoder


Kvæg

Jens Andersen, Hovedgaden 45, 4350 Ugerløse

Tlf.: 0045 59 18 84 32, Bil tlf.: 0045 40 11 16 69

Jens Andersen har en besætning på 80 malkekvæg som yder 9.000 til 10.000 liter mælk om året. Køerne går i løsdrift stald med
malkerobot. Køerne bliver fodret i malkerobotten med kraftfoder, som kommer fra en udendørs silo via en flexsnegl.

I starten have Jens Andersen en glasfibersilo som voldte problemer når foderet blev transporteret ind til malkerobotten. Problemet bestod i at der jævnligt kom en større koncentration af smulder som køerne ikke var så glade for at spise, hvilke bevirke at de stod for længe i malkerobotten med alarm til følge.

Jens Andersen blev enig med sin foderleverandør om at opsætte en MAFA silo med massestrømning, for at afhjælpe problemet med den store koncentration af smulder der jævnligt forekom.

Jens Andersen udtaler at han fik en utrolig god behandling og en professionel rådgivning ved udskiftning af glasfibersiloen med en MAFA silo. Udskiftningen foregik over en halv dag og var blevet organiseret af MAFA.Jens Andersen udtaler at han efter skiftet til en MAFA silo, ikke har oplevet problemer med foderet, da alt smuld nu kommer jævnt sammen med kraftfoderpillerne. En anden gevinst ved at have skiftet til MAFA siloen, er at siloen tømmes totalt og er fuldstændigt ren indvendigt. Ved at siloen tømmes fra bunde, er der heller ingen fare for at gammelt foder ikke kommer ud først. Ved fyldning af siloen kommer der heller ingen støv ud inde fra siloen, hvilket gør at der er utroligt rent omkring siloen og udluftningen i cyklonen formindsker risikoen for kondens problemer.

Jens Andersen udtaler at skulle han i dag investere i nye siloer til færdigfoder ville han helt sikkert
vælge en MAFA UNIK silo.