Større anlæg & industrier

Silo for brændselspillerfor større anlæg, industrier og kommuner

MAFA kan håndtere træpiller
I næsten 50 år har MAFA i Ängelholm konstrueret og fremstillet udrustning til håndtering og lagring af bulkvarer. Da træpiller til opvarmning blev aktuel for ca. 12 år siden, havde vi derfor et stort forspring i forhold til andre. Træpiller er umiddelbart let at lagre, let at transportere, har lav vandindhold og et højt varmeværdi.

Driftsikkerhed
Et træpilleanlæg skal planlægges så den fungerer uden driftforstyrrelser i mange år. Vi tilbyder høj kompetence og servicegrad og har gennem mange år udviklet vel fungerende systemløsninger som let kan intrigeres i det eksisterende miljø.

Opfylder alle love og bestemmelser
MAFA lagringssiloer med tilhørende udrustning opfylder alle myndigheds regler og bestemmelser. De er tilpasset til alle på markedet forekommende brændere.

En investering i fremtiden
At installere en MAFA træpilleanlæg er en investering i fremtiden. Træpiller er en let omsættelig råvare med kredsløbstænkende og som i alder højeste grad gavner vor fremtidige miljø.

Markedsandel
I dag er MAFA markedsførende i Sverige og mere end 50 % af vores fremstilling går til eksport. Vi har hidtil levereret mere end 50.000 siloer og beholdere til træpiller. Med MAFA får du stort knowhow, god service og helt igennem svensk kvalitet. Vi kan træpillehåndteringen som ingen anden.

 

Opvarmning med træpiller – en fornyelsesbar råvare.Textruta-sid-5

1 m3 olie modsvarer et udslip på 2,77 ton CO2 (koldioxid).

Biobrændsel udleder 0 kg CO2.

Der går 2,1 ton træpiller på 1 m3 olie. Træpiller har et energiindhold på 4,8 kWh/kg.