Våra silos

Unik-silo web

MAFA Unik – Utomhussilo typ UN i Aluzink

Silon levereras som standard med cyklonfyllning via långradieböj, manlucka, tryckavlastande skruvlåda samt synglas för kontroll av miniminivå i silon.


unb_a

MAFA Unik BIG – Utomhussilo typ UNB i Aluzink

Silon levereras som standard med cyklonfyllning via långradieböj, manlucka, tryckavlastande skruvlåda samt synglas för kontroll av miniminivå i silon.
Har samma goda egenskaper som UNIK 2000, men större diameter på silon (3,1 m) och åtta siloben.


uns6

MAFA Unik Small – Utomhussilo typ UNS i Aluzink

Silon levereras som standard med påfyllningsrör, manlucka, tryckavlastande skruvlåda samt synglas för kontroll av miniminivå i silon.
Lämplig för 3-tons foderposter. Lättplacerad.
Har samma goda egenskaper som UNIK 2000, men mindre diameter på silon (1,88 m) och tre siloben.


UNS3

MAFA Unik UNS-3 – Silo typ UNS-3 i Aluzink

På grund av silons ringa volym är den i första hand lämpad som mellanförråd till egenproducerat foder, där man idag har stora problem med hängning och separation. Silon är som standard inte försedd med cyklon eller inblåsrör. Istället har silon en topplatta med 160 mm runt anslutningshål, samt ett 100 mm utlopp för eventuell avluftning.


Unik-XB

MAFA XB – Utomhussilo i Aluzink

XB-silon är tillverkad helt i Aluzink och varmförzinkat material. Levereras komplett med påfyllnadsrör med långradieböj, cyklonfyllning med avluftning samt har kon med slät insida som gör att silon tömmer sig väl.
Sidostege, takstege, takplattform med räcke, topplucka med säkerhetsventil finns som tillval.


bm_u

MAFA Utomhus modulsilo

MAFA Utomhus modulsilo kan fås i storlekar från 1,3 m3 till 54,8 m3.
Den tillverkas i följande modeller: typ 150, 200, 250 samt 300.
I standardutförande tillverkas silon i galvaniserade, kvadratiska moduler som lätt anpassas till olika behov.


bm_i

MAFA Inomhus modulsilo

MAFA inomhus modulsilo kan fås i storlekar från 0,2 m3 till 94,7 m3.
I standardutförande tillverkas silon i galvaniserade, kvadratiska eller rektangulära moduler som lätt anpassas till olika behov. Utrustad med plant tak, skjutspjäll samt inspektionslucka. Levereras med eller utan påfyllningsrör och dammfilter.


agrosilo

Agrosilo

Agrosilon är en ”lillebror” till vår vanliga modulsilo, men i något enklare utförande.
Behållaren är gjord i samma höga kvalitet men man har sparat in något på bultar, kon samt benkonstruktionen. Detta ger två stora fördelar – lägre pris och kortare monteringstid.


Silesfor1

Spannmålssilo

MAFA spannmålssilo är avsedd för lagring av torr spannmål. Silon är uppbyggd av korrugerade, varmgalvaniserade plåtar och försedd med 30o tak. Silon kan förses med invändig kon för enkel tömning av silon, alternativt ballerinaskruv. Speciella brickor i PVC samt mjuk tätningsmassa gör att fogarna håller tätt oavsett kraftiga temperatursvängningar.