Pelletsinformation

Fakta Pellets

Tvärt emot vad många anser är pelletspriset både konkurrenskraftigt och stabilt
Pellets, billigt och bekvämt

Till skillnad från andra energislag så har
priset på pellets sjunkit de senaste åren.

I Sverige har vi fått ett högre elpris nu när
Sverige delades upp i zoner.

Det låga pelletspriset har gjort pelletseldarna
till verkliga vinnare under de kalla

vintrarna. Till skillnad från en värmepump så
får man med en pelletspanna bättre

lönsamhet ju kallare det är ute


Känn dig välkommen till 100 %!

100% förnybar
energi. Det är den enkla sanningen i
projektet 100% som drivs av PiR,
Pellsam, Solenergiföreningen och
SVEBIO.

Projektets mål är att verka för
förnybar energianvändning i Sverige.
Vid frågor som rör projektet,
kontakta Lars Andrén, ordförande för
Svensk Solenergi, på

lars@svensksolenergi.se


Fakta om Träpellets:

Träpellets är ett koldioxidneutralt, miljövänligt och koncentrerat biobränsle.

Tillverkas i huvudsak
av ren såg och kutterspån som torkas och pressas till små kutsar med en
diameter på 6- 12 mm. Träets eget lignin fungerar som bindemedel. Av 5-7
billass med spån får man ett billass med pellets. Pellets är
koldioxidneutralt och förnybart biobränsle. Detta tillsammans med ett
högt och homogent värmevärde gör pellets till en utmärkt handelsvara
som tål både lagring och långa transporter. Idag finns ett drygt
30-tal större pelletsfabriker spridda över landet som tillsammans har en
produktionskapacitet på nästan 1 milj. ton per år. Varav villaägarna
använder c:a 270 000 ton. En andel som ökar med 20- 30% per år. Det är enkelt att
konvertera till pelletseldning oavsett om man går från ved, olja eller
elvärme. En pelletsbrännare ersätter oljebrännaren och en pelletskamin
klarar 70- 90 % av elvärmen även i direkt elvärmda hus.

Man köper pellets lika
enkelt som man köper olja. Man lyfter telefonen och ringer sin
leverantör sedan kommer leveransen hem till dörren oavsett var i landet
man bor. Priset (inkl frakt och
moms) för pellets i lös vikt ligger på c:a 2 300 kr per ton (48
öre/kWh) och 2 650 kr i 16 kg småsäck (55 öre/kWh).

(Som jämförelse ligger oljepriset på c:a 15500 inkl
moms)

Läs mer om pellets i vårt faktablad

Pelletsvärme lönsammare än någonsin

Pellets är – precis som olja och el – en konkurrensutsatt handelsvara där
marknadskrafterna bestämmer priset. Det förekommer ofta i media
uppgifter om att pelletspriset har ökat så mycket att det inte längre
skulle vara intressant för villavärme och att villamarknaden därför
är på väg att dö ut. Dessa är felaktiga påståenden sprids av
marknadens förlorare i syfte att misstänkliggöra en snabbt växande energiform. Sanningen är
istället den att det idag är mycket lönsamt att elda pellets. Elvärmen
kostar – med alla skatter och avgifter mellan 1 – 1,2 kr/kWh, oljan kostar
(före pannans verkningsgrad) omkring 1,3
kr/kWh medan pelletspriset de senaste 2 åren legat stilla på ungefär
0:45 – 0,55 kr/kWh. Prisutvecklingen för pellets har t o m varit lägre än
utvecklingen för elström och olja.

Elda
med bioenergi så kan du sova gott med rent samvete!

Skatt på pellets?

Det finns naturligtvis ingen som kan
garantera hur framtida skatter och avgifter ser ut. Men med dagens beslut
om energiomställning och klimatavtal så finns det inget som pekar
på att man skulle straffbeskatta ett biobränsle hårdare än
alternativen. Snarare talar det mesta för att det är el och olja som
även i kommande skatteväxlingar kommer att få en ännu hårdare
beskattning.


Villakund, exempel 1, pellets i småsäck:

Oljeeldning är dyrast

Om vi utgår från en bostad som förbrukar 3 m3 olja per år, så är kostnaden för oljan 3 x
15.500:-/m3 = c:a 46.500:-/år.

Pellets i småsäck är 64 % billigare
än olja

1 m3 olja motsvaras av 2,1 ton bränslepellets.
Eftersom nuvarande ton-pris på pellets vid leverans i småsäck är 2.650:-, blir
årskostnaden c:a 16.695:-

Du sparar 29.805:-/år

Villakund, exempel 2, pellets i bulk:

Om vi utgår från en bostad som förbrukar 5 m3 olja per år, så är kostnaden för oljan 5 x
15.500:-/m3 = c:a 77.500:-/år.

1 m3 olja motsvaras av 2,1 ton bränslepellets.
Eftersom nuvarande ton-pris på pellets vid bulkleverans är 2.300:-, blir
årskostnaden c:a 24.150:-

Du sparar 53.350-/år