Spannmålseldning

Varför elda med spannmålsprodukter?

Beställ broschyren ”Värm gården med spannmål” från Lantmännen eller LRF. Informationsansvariga kan nås på telefon. Lantmännen: 0510-88500, LRF: 0771-573573

 

Spannmål som bränsle

Priset på
eldningsolja har stigit under många år samtidigt som priset på spannmål
stagnerat eller t o m sjunkit. Spannmål har nu blivit ett
konkurrenskraftigt bränsle för att värma bostäder och i vissa fall även
dess ekonomibyggnader. 1 l eldningsolja ersätts med c:a 3 kg spannmål.

Spannmålseldning
är en ganska ny företeelse som kräver särskild utrustning och
eldningsteknik för att fungera bra.

Fördelar med spannmål som
bränsle:

– lägre kostnad än olja och el

– prisstabilt, inga internationella prischocker eller skattehöjningar

– utnyttjar gårdens resurser

– askan kan användas som växtnäring

– bättre miljö, bidrar ej till växthuseffekten

– mindre arbetsinsats än eldning med ved, flis eller halm

Havre har
högre värmevärde

Värmevärdet
i spannmål varierar något efter spannmålsslag, sort, jordart, årsmån,
gödsling, renhet, mm. Havre har normalt något högre värmevärde än
övriga spannmålsslag pga. dess höga fetthalt. Havre är också
lättast att elda med genom att kärnan är mjuk och lättantändlig
samtidigt som risken för asksmältning är mindre.

Elda
med bioenergi så kan du sova gott med rent samvete!

Oljeeldning är dyrast

Om vi utgår från ett
lantbruk som förbrukar 3,5 m3 olja per år, så är kostnaden för oljan 3,5 x
10.500:-/m3 = c:a 36.750:-/år.

Pellets är 54 % billigare
än olja

1 m3 olja motsvaras av 2,1 ton bränslepellets.
Eftersom nuvarande pelletspris vid bulkleverans är 2.300:-, blir
årskostnaden c:a 16.905:-

Du sparar 19.845:-/år

Havre är 50 % billigare
än olja

1 m3 olja motsvaras av 2,6 ton havre. Eftersom
nuvarande pris per ton havre är c:a 2.000:-, blir årskostnaden för
uppvärmningen 18.200:-

Du sparar 18.550:-/år