Tips & Råd

Tips & Råd

Viktig information som underlättar din bränslehantering.
Klicka på länken nedan för att hämta filen:


pdf_1
Tips & Råd från PIR (Pelletsbranschens intresseorganisation)
pdf_1 Pelletsförråd – skötselrekommendationer  PIR (att
sätta på ditt förråd)