Kvarnar & Krossar

Foderberedning

 • Varför producera eget foder?
 • Använder kända råvaror
 • Möjlighet att använda egna råvaror
 • Sammansätter själv foderblandningarna
 • Snabbt och enkelt att ändra foderblandningen
 • Friskare foder
 • Lägre foderpris
 • Färre sjukdomsfall på djuren
 • Bättre tillväxt
 • Högre köttkvalitet

Tänk energismart och byt till en MAFA hammarkvarn…

MAFA  hammarkvarn med malbro

Förmalningsenhet bestående av hammarkvarn med bottenutlopp samt inlopp i malkammarens övre högra hörn. Enheten är monterad på en bottenbehållare försedd med tömningsskruv som drivs av en snäckväxelmotor på 1,1 kW.

Bäst foderstruktur: För högsta foderutnyttjande krävs finmalet foder.

 • Optimalt resultat fås genom kombinationen av: finmaskigt trådsåll, 8-sektioners malbro samt industrislagor
 • Dammfritt: Tryckluftsrensat filter som standard eliminerar damm och kondens
 • Låga reservdelskostnader: Minimalt slitage genom periferimatning – inget material passerar rotorn.
 • Billiga reservdelar
Malbron samt trådsåll ger bästa struktur Alla MAFA-kvarnar är utrustade med ABB motorer som standard MAFA EUM-15 double

 

MAFA EUM-hammarkvarnar

Slitage på såll och slagor beror på hur mycket sand, jord, stenar och metall som kommer med det inmatade materialet. De största stenarna och metall separeras i separatorn som är försedd med magnetfälla, resterande mals sönder.Att skifta ett såll går mycket snabbt som ger korta underhållstider.
Hammarkvarnarna finns både som lösa enheter eller som färdig UNIT.
På en UNIT är kvarn, underbehållare med utmatningsskruv, självrensande filter och fläkt monterade på en plattform med trappa och räcke. Detta underlättar
skötsel av kvarn och filter.I sortimentet finns även självrensande filter, cellslussar, högtryckstransport-anläggningar, rörskruvar, blåsrör, m.m.

Vilken kvarn man skall välja, beror på: ·

 • Inmatat material (Spannmål, flis, pellets mm.)
 • Storlek på inmatat material (längd, diameter)
 • Kapacitet (kg/tim)
 • Fraktion, struktur på det färdig malda materialet.

Därefter väljer man kvarnmodell, motorstorlek, såll, och lösning för uttag ur kvarnen, dvs. modell D eller P. Vid undertrycksmalning skall även filter och sugfläkt väljas.

MAFA EU 4000 MAFA EU 2000 UnitMAFA EU 7500
MAFA EU 5000

MAFA Strukturkross

AgriCracker AC100 och 200
Effektiv och tystgående strukturkross för alla typer av spannmål. Kraftig konstruktion med flertalet av komponenterna i rostfritt stål. De kon-formade valsarna ger en kompakt, slittålig maskin och ger en mycket effektiv sönderdelning utan värmebildning och minimal finandel.

Klicka på respektive länk nedan för mer info.

IMG_5738x jpgBroschyr AgriCracker AC100
 IMG_5917x AC200 frilagd fargjustBroschyr AgriCracker AC200