Bulkförråd

MAFA VILLA-Silo för bränslepellets

Tillverkas i tre modeller: Villa Inomhus, Villa Utomhus, Villa Kapell

Fördelar: Attraktivt pris, -Självtömmande, – Snabb montering, – Hög säkerhet

Silon är tillverkad i underhållsfria aluzinkplåtar och försedd med kapacitiv överfyllnadsskydd med larmindikering. Inne i silon reducerar en inblåsdämpare risken att krossa pelletsen. Silon ventileras genom takduken. Silon är försedd med två konor som är anslutna till utloppsröret i
botten.

Mafa Villa Inomhus

Mafa Villa Utomhus

Mafa Villa Kapell

345a 347 348
Komplett med påfyllningsrör med inblåsdämpare, avluftning genom taket, manlucka, utloppsrör i centrum, överfyllnadsskydd och larmindikator. Komplett med påfyllningsrör
med inblåsdämpare, avluftning genom fjäderbelastad manlucka, utloppsrör i centrum,
överfyllnadsskydd och larm- indikator. Exkl. dammfilter.
Komplett med kapellställning,
presenning, knoppar och stroppar samt centrumrör.

 

Tekniska data VILLA

Längd: 2 389 mm
Bredd: 1 889 mm
Höjd: 1 914 – 2123 mm
Volym: 5 720 l.
Vikt: c:a 280 kg

Video sekvens från silofyllningen (4 mB)
Denna video visar fyllningssekvensen, vad som händer när bulkbilen blir tom samt hur utmatningsskruven fungerar.

 

MAFA systemlösningar

MAFA har lång erfarenhet av att på bästa sätt lagra och transportera pellets. MAFA har tagit fram ett antal systemlösningar för att visa hur man enkelt kan använda Villasilon i befintliga miljöer. Oavsett om man använder transportskruv eller vakuumtransport får man ett flexibelt och lättskött system. Valet av den systemlösning som lämpar sig bäst är beroende av brännarfabrikat.

Systemlösning 1

10A
MAFA Villa Inomhus 5.7m3, Maflex transportskruv direkt till
brännaren.

En enkel installation i husets källare där man placerat pelletsförrådet i ett angränsande utrymme. Transportskruven ansluts direkt till brännaren vilken sköter styrningen. Avluftningen sker genom filtertaket. Bulkröret är utdraget på husets utsida för att underlätta påfyllningen av pellets för bulkleverantören. En larmlampa hjälper bulkchauffören att se när förrådet blir fullt.

Paketet innehåller:
345S Mafa Villa Inomhus 5,7 m3
3913-10V Maflex baspaket, 6 m transportskruv inkl två
45o böjar

 

 

 

Systemlösning 2

10B
MAFA Villa Utomhus 5.7m3, Maflex transportskruv till en fristående behållare
typ MAFA Mini.

MAFA Villa Utomhus placeras utanför pannrummet i markplan. Transportskruven matar in pelletsen till ett mellanförråd, typ MAFA Mini. Fyllningen av mellanförrådet sköts med automatik. Mellanförrådet kan ses som säkerhet ifall man glömt att beställa pellets i tid. Avluftningen sker genom en fjäderbelastad övertrycklucka med påhängd dammfilterstrumpa. VILLA-silon kan placeras upp till 15 meter från brännaren.

Paketet innehåller:
347S Mafa Villa Utomhus 5,7 m3
3902 Ventilationsset inkl. dammfilter
3916V Maflex baspaket, 6 m transportskruv inkl.
två 45o böj
2810 MAFA Mini 300 l behållare
3917 Set för automatiskfyllning av Mini-behållaren
EL61+EL5007 Elstyrning för transportskruven

 

 

Systemlösning 3

11A
MAFA Villa Inomhus 4.7m3 med sidotömning samt en Maflex transportskruv
direkt till brännaren.

I trånga pannrum kan man placera ett MAFA Villa med sidoutmatning för att få en snävare
vinkel till brännaren.

Paketet innehåller:
345-1S Mafa Villa Inomhus 4,7 m3
Maflex baspaket med transportskruv för
sidotömning

 

 

 

 

Bulkhantering av träpellets

Tänk på följande:

Silo

En absolut tät silo/ficka. Silon bör rymma minst c:a 6 m3 för bästa pris på
pellets.

Inblåsningsrör

Använd 102 mm rör med bulkkoppling för fyllning. Fyllningsröret där bulkbilen kopplar sina slangar ska placeras så
nära väg som möjligt. Om fyllningsröret monteras lodrätt, ska avståndet vara 1,3 – 1,5 m från mark upp till röret. Vid vågrät montering bör avståndet ej överstiga 1,3 m.

Avluftning

Minst två 160 mm rör för avluftning, helst med anslutet dammfilter (min 3 m).

Körväg

Samma krav som för oljebil, dvs. framkomlig väg, snöröjd och sandad. 4 m fri höjd krävs.