Kvarnar

Kvarnar för malning av biobränsle

MAFA EU hammarkvarnar för malning av biobränsle
MAFA EU Hammarkvarnar är lämpliga för alla typer av biobränsle så som returträ, flis, kutterspån, pellets, halm osv. Max. fukthalt på biobränslet är 50%. Modeller finns för kapaciteter från ett par kg upp till 20 ton/tim.

Kvarnarna har mycket hög kvalité och är gjorda för kontinuerlig drift dygnet runt under krävande förhållanden. Materialet faller ner i malkammarens ovandel via en skruv eller transportband som kapacitetsregleras med en frekvensomriktare. Sållets storlek bestämmer finheten på den färdigmalda produkten.

Kvarnarna finns med två olika utlopp.
Modell D är försedd med bottenutlopp och är lämplig för montering på underbehållare eller för mekanisk transport av det malda materialet.
Modell P är försedd med sugstos och används tillsammans med dammfilter och sugfläkt i en undertrycksanläggning. Den är lämplig för längre transportsträckor och när stor kapacitet önskas. En sådan anläggning är helt dammfri.

EU3000D_Unit

EU10000P
MAFA EU-3000D UNIT för 30-45 kW

MAFA EU-10000P för 120-200 kW

EU4000P EU5000D EU7500P
MAFA EU-4000P för 45-75 kW MAFA EU-5000P för 75-110 kW MAFA EU-7500P för 90-160 kW

Slitage på såll och slagor beror på hur mycket sand, jord, stenar och metall som följer med det inmatade materialet. De största stenarna och metall skiljs bort i separatorn som är försedd med magnetfälla, resterande mals sönder.
Att skifta ett såll går mycket snabbt, vilket ger korta underhållstider.

Hammarkvarnarna finns både som lösa enheter eller som en färdig UNIT. På en UNIT är kvarn, underbehållare med utmatningsskruv, självrensande filter och fläkt monterade på en plattform försedd med trappa och räcke. Detta underlättar skötsel av kvarn och filter.
I sortimentet finns även självrensande filter, cellslussar, högtryckstransportanläggningar, rörskruvar, blåsrör, m.m.

Val av kvarn beror på:
• Inmatat material (flis, pellets osv.)
• Storlek på inmatat material (längd, diameter)
• Kapacitet (kg/tim)
• Fraktion, struktur på det färdigmalda materialet.