MAFA Unik Small

uns6Utomhussilo typ UNS i Aluzink

Silon levereras som standard med påfyllningsrör, manlucka, tryckavlastande skruvlåda samt synglas för kontroll av miniminivå i silon.

Lämplig för 3-tons foderposter. Lättplacerad.

Har samma goda egenskaper som UNIK 2000, men mindre diameter på silon (1,88 m) och tre siloben.

Typ Sekt. Volym m3 Höjd m Dia. m Vikt kg
UNS-6 1 6,3 5,33 1,88 380
UNS-9 2 8,9 6,29 1,88 450
UNS-12 3 11,5 7,25 1,88 520

UNS3Silo typ UNS-3 i Aluzink

På grund av silons ringa volym är den i första hand lämpad som mellanförråd till egenproducerat foder, där man idag har stora problem med hängning och separation. Silon är som standard inte försedd med cyklon eller inblåsrör. Istället har silon en topplatta med 160 mm runt anslutningshål, samt ett 100 mm utlopp för eventuell avluftning.

Typ Sekt. Volym m3 Höjd m Dia. m Vikt kg
UNS-3 0 3,6 3,49 1,88 265