MAFA Unik UNS-3

UNS3Silo typ UNS-3 i Aluzink

På grund av silons ringa volym är den i första hand lämpad som mellanförråd till egenproducerat foder, där man idag har stora problem med hängning och separation. Silon är som standard inte försedd med cyklon eller inblåsrör. Istället har silon en topplatta med 160 mm runt anslutningshål, samt ett 100 mm utlopp för eventuell avluftning.

Typ Sekt. Volym m3 Höjd m Dia. m Vikt kg
UNS-3 0 3,6 3,49 1,88 265