Agrosilo

agrosilo

Agrosilon är en ”lillebror” till vår vanliga modulsilo, men i något enklare utförande.

Behållaren är gjord i samma höga kvalitet men man har sparat in något på bultar, kon samt benkonstruktionen. Detta ger två stora fördelar – lägre pris och kortare monteringstid.

Silon levereras med inspektionslucka, tak, 300×300 mm utlopp med skjutspjäll samt ben. Silobenen kan levereras i längder upp till 3 m i 10 cm steg.

Silon kan även levereras komplett med inblåsrör och dammfilter.

 

60o kon 45o kon
Typ Höjd m Volym m3 = ton *) Typ Höjd m Volym m3 = ton *)
100 1,2-4,72 0,2-3,4 0,1-2,2 100 1,2-4,72 0,1-3,3 0,08-2,1
125 1,2-5,72 0,4-6,9 0,3-4,5 125 1,2-5,72 0,2-6,7 0,1-4,4
150 1,55-5,07 0,8-8,2 0,5-5,3 150 1,55-5,07 0,4-7,8 0,3-5,1
200 2,06-5,58 2,0-15,4 1,3-10,0 200 1,56-5,08 1,1-14,5 0,7-9,4
250 2,56-7,6 4,1-34,4 2,7-22,3 250 1,86-6,9 2,4-32,6 1,5-21,2
300 2,6-6,64 7,1-40,0 4,6-26,0 300 2,6-6,47 4,0-40,9 2,6-26,5

*) vid volymvikt på 650 kg/m3