Spannmålssilo

Silesfor1MAFA spannmålssilo är avsedd för lagring av torr spannmål. Silon är uppbyggd av korrugerade, varmgalvaniserade plåtar och försedd med 30o tak. Silon kan förses med invändig kon för enkel tömning av silon, alternativt ballerinaskruv. Speciella brickor i PVC samt mjuk tätningsmassa gör att fogarna håller tätt oavsett kraftiga temperatursvängningar.

Båda alternativen ger möjlighet att ventilera spannmålen med extern fläkt. Vid installation av temperaturkännare i silon säkerställer man enkelt kvaliteten på spannmålen.silesfor2

1 Manlucka 6 Stödben
2 Anslutning för ventilation 7 Takplattform
3 Stege 8 Inspektionslucka
4 Viloplattform 9 Temperaturgivare
5 Inspektionsplattform 10 Ballerinaskruv