Bioenergi

Bränslepellets är ett inhemskt  biobränsle som framförallt tillverkas av spillmaterial från sågverken. Pellets är det miljövänligaste alternativet till uppvärmning av småhus, mindre fastigheter, lantbruk, etc.

MAFA har sedan 1997 utvecklat utrustningar för bekväm hantering av bränslepellets.