Företag/Industri

Silo för bränslepellets för större fastigheter och industrier.

MAFA kan pelletshantering
I nästan 50 år har MAFA i Ängelholm konstruerat och tillverkat utrustning för hantering och lagring av bulkvara. När bränslepellets för uppvärmning blev aktuell för ca 12 år sedan hade vi därför ett stort försprång före alla andra. Bränslepellets är utrymmessnålt att lagra, lätt att transportera, har låg vattenhalt och ett högt värmevärde.

Driftsäkerhet
En bränslepelletsanläggning måste planeras så att den fungerar utan driftstörningar i många år. Vi erbjuder hög kompetens och servicegrad och har under många år utvecklat väl fungerande systemlösningar som lätt kan integreras i den befintliga miljön.

Uppfyller alla lagar och bestämmelser
MAFA lagringssilor med tillhörande utrustning uppfyller alla myndigheters regler och bestämmelser. De är anpassade för alla på marknaden förekommande brännare.

En investering i framtiden
Att installera en MAFA bränslepelletsanläggning är en investering i framtiden. Pellets är en inhemsk förnyelsebar råvara med kretsloppstänkande och som i allra högsta grad gynnar vår framtida miljö.

Marknadsledare
I dag är MAFA marknadsledande i Sverige och mer än 50 % av vår tillverkning går på export. Vi har hittills levererat mer än 50.000 silo och behållare för bränslepellets. Med MAFA får du stort kunnande, god service och helt igenom svensk kvalité. Vi kan bränslepelletshantering som ingen annan.

 

Uppvärmning med bränslepellets – en förnyelsebar råvara.Textruta-sid-5

1 m3 olja motsvarar ett utsläpp på 2,77 ton CO2 (koldioxid).

Biobränsle släpper ut 0 kg CO2. Det går åt 2,1 ton pellets på 1 m3 olja. Bränslepellets har ett energiinnehåll på 4,8 kWh/kg.

 

 

 

Prisläget för storförbrukare av pellets:

Dagens pelletspris till storförbrukare är c:a 1650 -1800 kr per ton exkl moms. 1 m3 olja = 2,1 ton pellets.

Dagens pris på olja är ca 14.000 kr per m3 exkl. moms.

Tillverkande industrier, tvätterier, trädgårdsmästerier, m.fl. har fortfarande skattelättnader. Ett gissat oljepris är ca 9 000 kr + moms och att skattelättnaderna kommer att försämras.

Exempel 1:

För en fastighet som gör av med 150 m3 olja. (ca 450 kW panna) är bränslekostnaden:

Olja 150 m3 x 14000 kr = 2.100.000 kr exkl. moms per år.

Pellets 315 ton x 1700 kr = 535.500 kr exkl. moms per år

Besparingen på bränslet är 1.565.000 kr exkl. moms per år

 

Exempel 2:

För en tillverkande industri som gör av med 350 m3 olja. ca 1 MW panna) är bränslekostnaden:

Olja 350 m3 x 9000 = 3.150.000 kr exkl. moms per år.

Pellets 735 ton x 1700 kr = 1.249.500 kr exkl. moms per år

Besparingen på bränslet är 1.900.500 kr exkl. moms per år