Kvarnar

MAFA EU hammarkvarnar för stora kapaciteter

MAFA EU Hammarkvarnar är lämpliga för alla typer av material, såsom så som returträ, flis, kutterspån, pelleterade material, halm etc. Max. fukthalt på biobränsle är 50%. Modeller finns för kapaciteter från ett par kg upp till 20 ton/tim.

Kvarnarna har mycket hög kvalité och är gjorda för kontinuerlig drift dygnet runt under krävande förhållanden. Materialet
faller ner i malkammarens ovandel via en skruv eller transportband som kapacitetsregleras med en frekvensomvandlare. Sållets storlek bestämmer finheten på den färdigmalda produkten.EU3000D_Unit

Kvarnarna finns med två olika utlopp.

Modell D är försedd med bottenutlopp och är lämplig för montering på underbehållare eller för mekanisk transport av det malda materialet.

 

 

Modell P är försedd med sugstos och används tillsammans med dammfilter och sugfläkt i en undertrycksanläggning. Den är lämplig för längre transportsträckor och när stor kapacitet önskas. En sådan anläggning är helt dammfri.EU10000P

 

MAFA EU-3000D UNIT för 30-45 kW

MAFA EU-10000P för 120-200 kW

 

EU4000P EU5000D EU7500P
MAFA EU-4000P för 45-75 kW MAFA EU-5000P för 75-110 kW MAFA EU-7500P för 90-160 kW

Slitage på såll och slagor beror på hur mycket sand, jord, stenar och metall som följer med det inmatade materialet. De största stenarna och metall skiljs bort i separatorn som är försedd med magnetfälla, resterande mals sönder.
Att skifta ett såll går mycket snabbt, vilket ger korta underhållstider.

Hammarkvarnarna finns både som lösa enheter eller som en färdig UNIT. På en UNIT är kvarn, underbehållare med utmatningsskruv, självrensande filter och fläkt monterade på en plattform försedd med trappa och räcke. Detta underlättar skötsel av kvarn och filter.
I sortimentet finns även självrensande filter, cellslussar, högtryckstransportanläggningar, rörskruvar, blåsrör, m.m.

Val av kvarn beror på:
• Inmatat material (flis, pellets etc.)
• Storlek på inmatat material (längd, diameter)
• Kapacitet (kg/tim)
• Fraktion, struktur på det färdigmalda materialet.

Hammarkvarn MAFA EU-300 – EU-900Veu-400v

EU-900V används inom industrin. Den är speciellt lämplig för inbyggnad i rörsystem med lufttransport etc.
Materialet leds fram till kvarnens inlopp överst på kvarnhuset. När materialet faller ner i malhuset slås detta sönder med hjälp av slagornas rotation.
Materialet leds därefter till kvarnens underdel, där ytterligare förmalning sker mot malbro och såll.

Tekniska data
Motor: 3,00 – 11,00 kW
Sållareal och slagor är beroende på utförande.

MAFA Sugkvarnar med bottenutlopp

Hammarkvarn MAFA A-304DA-304D

A-304D är lämplig för förmalningsuppgifter inom industri, laboratorier, livsmedelsbranschen m.m. Materialet matas fram till kvarninloppet manuellt eller via transportband, skruv eller annan utrustning som kan kapacitetsregleras med hjälp av frekvensomformare. Sållens hålstorlek bestämmer förmalningsgraden av materialet. Kvarnen har centruminmatning och bottenutlopp. Tillverkad i rostfritt stål AISI 304.

Tekniska data:
Motor: 1,1 kW, 24 V – DC/ 500W
Sållareal: 0,035 m²
Slagor: 14 st
Kapacitet: 10-20 kg/tim
Vikt med motor: 22 kg

Hammarkvarn MAFA EU för 5,5 – 18,5 kWEU1

• Hammarkvarn med centruminmatning och bottenutlopp.

• Materialet sugs in i malkammaren och slås sönder av slagornas rotation.

• Sållets hålstorlek bestämmer förmalningsgraden på materialet.

Tekniska data:
Motor: 5,5-7,5 kW 7,5 – 11 kW 11 – 18,5 kW
Slagor: 16 st 16 st 36 st
Kapacitet: 500-1000 kg/tim 700 – 1000 kg/tim 1000 -2000 kg/tim
Suglängd: 15 m 50 m
Vikt med motor: c:a 75 kg c:a 190 kg

Hammarkvarn MAFA EU för 11 – 30 kWEU20

• Materialet matas fram till malhuset med hjälp av skruv eller matarband och slås sönder av slagornas rotation.

• Hammarkvarn med toppinmatning och bottenutlopp.

• Sållets hålstorlek bestämmer förmalningsgraden på materialet.

Tekniska data:
Motor: 11 – 18,5 kW 22 – 30 kW
Slagor: 20 st 32 st
Kapacitet: 1000-2000 kg/tim 1500 – 3500 kg/tim
Vikt med motor: c:a 275 kg c:a 190 kg

 

 

Blåskvarnar MAFA EU med inbyggd fläkt EU2

Hammarkvarn EU för 7,5 – 18,5 kW

har toppkapacitet för både malning och transport. Kvarnen klarar att transportera malgodset upp till 150 m.
Suginmatning till centrum sker antingen via separator eller via sugmunstycke. Det specialutformade mal- och fläkthuset samt de tunna, effektiva slagorna ger jämn struktur med liten temperaturhöjning.

EU-4B

Tekniska data:
Motoreffekt: 7,5- 18,5 kW
Suglängd: max 50 meter
Transportlängd: max 150 m
Kapacitet: 500-800 kg/tim
Vikt med motor: c:a 215 kg