FAQ – vanliga frågor & svar

ALLMÄNT

Om jag vill veta priset för en silo eller skruv, hur gör jag då?
Kontakta någon av våra återförsäljare som du kan hitta under Återförsäljarlista. Under Beställningslistor hittar Du pris/beställningslistor med cirkapriser på en del av våra produkter.

 

Säljer ni Pelletsbrännare?
Vi säljer silo/förråd och transportsystem för pellets, och kan anpassa dessa för olika brännare.

 

Kan ni hjälpa till med monteringen/installationen?
Någon av våra återförsäljare har möjlighet att hjälpa Dig med montage av förråd och skruv.

 

Hur väljer jag volymstorlek på det förråd jag behöver?
Oavsett om man köper en färdig silo eller bygger sitt eget förråd bör man dimensionera förrådet så att man kan ta emot 3 ton pellets, för att kunna köpa pellets till ett lägre pris. Dessutom bör man räkna med lite extra volym för att man inte kan fylla förrådet helt till topp. Dessutom är det lämpligt att ha lite marginal, då man kanske har lite pellets kvar i förrådet när nästa leverans kommer. 6,5 kubikmeter i volym är absolut minimum för att kunna ta emot 3 ton pellets.

 

Har vi någon instruktion på hur man bygger ett eget förråd?
Nej, det har vi inte än, men hämta gärna råd hos en snickare för att dimensionera väggar och träreglar.
  

SUCCÉ-SILO

Jag får inte plats med en Succé-silo inomhus. Hur gör jag?
Har Du inte plats för en komplett Succé-silo inomhus, kan Du använda KON eller UB som grund för ett eget förrådsbygge. Du kan även placera Succé-silon utomhus. Under Beställningslistor hittar Du en pris/beställningslista som avser UB/KON-paketet

 

Kan Succé-silon stå ute?
Ja, silon kan stå ute så som den är, inga extra skydd behövs.

 

Måste man ha bygglov för VILLA-silon?
Allmänna bygglovsregler gäller. Kontakta Kommunens byggnadsnämnd.

 

Den blanka plåtsilon smälter inte in i omgivningen. Vad kan man göra åt det?
Man kan köpa till särskilda beslag till silon för att kunna fästa upp reglar, så att man kan klä in silon utvändigt med träpanel, spaljé eller liknande.

 

Vad ska man ha som grund att ställa silon på?
Det viktiga är att ha ett underlag som tål belastningen och som inte rör på sig t.ex. vid tjällossning. Det vanligaste är att man gjuter en betongplatta. Ett alternativ är att sätta silon på längsgående slipers på en grusbädd. Grundläggning får ej utföras på tjälskjutande material. I sådant fall utförs schaktning till frostfritt djup. Återfyllnad sker med icke tjälskjutande material. Den uppschaktade gropen dräneras på tillfredsställande sätt om schaktning utförts i icke vattengenomsläppligt material.

 

Varför kan man inte köra med alla spjällen öppna på Succé-silo med gaveluttag?
I en Succé-silo med gaveluttag placeras Maflex-skruven i skruvrännan i botten av silon och drar materialet vidare till brännaren eller ett mellanförråd. Skruven tar då in den maximalt möjliga mängden pellets, och att ha ytterligare ett spjäll öppet skulle försvåra driften och man riskerar att pelletsen mals sönder.

 

Hur stora är de största delarna i en byggsats av en Succé-silo?
Succé-Silon byggs ihop av sektionsplåtar varav de längsta är 1,9 m och de bredaste är 1,0 m. Därmed är det t.ex. enkelt att få in delarna genom en vanlig dörr.
  

MINI/MIDI SILO

Vilka skruvar passar i anslutningsröret i Mini/Midi?
De flesta av de på marknaden förekommande brännarskruvar passar i Mini/Midi (max 100 mm skruvrör).
  

SKRUV

Vad kostar en pelletsskruv?
Priset på en Maflex-skruv varierar beroende på längd, antal böjar, vad den ska mata till och lösningen på hur pelletsen ska transporteras ut ur förrådet.

 

Hur stor är radien på rörböjarna?
Radien på böjarna är ca 1 meter.

 

Hur lång kan skruven vara?
Den maximalt möjliga längden på en skruv är olika, beroende på bl. a. vilken brännare eller mellanförråd skruven ska mata till, och vilken lösning man använder i förrådet.

 

Hur många böjar kan jag ha på skruven?
Det är alltid bra att ha så få böjar som möjligt då det underlättar driften. Vi brukar rekommendera att ha max. 3 st 45-graders-böjar.

 

Använder man 1-fas eller 3-fas motorer?
För korta enklare skruvar kan man använda en 1-fas-motor (230V). Behöver man transportera pellets en längre sträcka, eller om man vill ha en skruv som ligger i en skruvränna i botten av förrådet måste man använda sig utav en 3-fas-motor (400V) eftersom belastningen på skruven då är högre. En 3-fas-motor har ett högre vridmoment i startögonblicket jämfört med en 1-fas-motor.

 

Kan man montera skruven själv?
Det följer med en montageanvisning med materialet så att man kan montera skruven själv om man är händig. El-inkopplingen skall dock utföras av en behörig elektriker.

 

Varför har man s.k. centrumrör i skruven?
Centrumrörets funktion är att styra upp flexspiralen och att begränsa inflödet av pellets i inloppet för att skruven inte ska fyllas för mycket.

 

Hur skarvar jag ytterrören om jag inte har någon muff i ena änden?
Man använder sig då av en skarvhylsa som man lägger om båda rörändarna.

 

Vilken kapacitet har en Maflex-skruv?
Kapaciteten är beroende av flera faktorer. Skruvens kapacitet påverkas bl.a. av:

  • motorns varvtal

  • kontinuerlig eller pulserande drift

  • skruvens längd

  • skruvens stigning

  • antal böjar

  • storleken på pelletsen

  • pelletsens kvalitet

Det går därför inte att bestämma vilken definitiv kapacitet skruven har eftersom den kan variera kraftigt beroende av ovan nämnda faktorer. Den verkliga kapacitet mäter man därför upp på plats med installerad skruv.

 

Hur mycket går det att böja transportskruvarna?
Spiralen är kärnlös och är i sig själv böjlig. Ytterrören däremot är består av fasta raka delar och fasta böjar. Dessa är inte böjliga i sig själva, men kan kombineras ihop och kapas för att anpassas till lokalen, och bildar således ett flexibelt system.

 

Hur mycket kan skruven luta?
Skruven kan ha en maximal stigningsvinkel på 45 grader.

 

Måste man veta exakt hur lång skruv man ska ha och hur böjarna ska sitta?
Man bör mäta ut sträckan så att man vet ungefärligt hur mycket ytterrör och spiral som går åt. Sedan beställer man materialet med lite marginal, så att man kan anpassa rör och spiral genom att såga av dem i passande längder.

 

Kan man använda er Maflex-skruv för träflis eller träspån?
Maflex-skruven kan endast användas för transport av bränslepellets med diameter på 6-9 mm.

 

Kan man gräva ner skruven i marken?
Vid dragning av skruv i marken skall Maflex-röret placeras i ett 160-200 mm markavloppsrör eller motsvarande.

  

PÅFYLLNING/AVLUFTNING

När använder man en inblåsdämpare och när använder man en inblåsränna?
En inblåsdämpare används för ett förråd som är kortare än 2,5 meter i djupled, och inblåsrännan används för förråd som är längre än 2,5 meter.

 

Behöver man använda en dämpduk?
A
nvändning av en dämpduk är att rekommendera, eftersom pelletsen skonas ytterligare vid påfyllning. Istället för att pelletsen tar emot den hårda väggen, träffar de den mjuka gummidämpduken.

 

Hur långt från gatan kan påfyllningsröret sitta?
Det är alltid bra om man kan ha så kort transportsträcka som möjligt för att skona pelletsen. Vi rekommenderar att förrådet bör placeras på så sätt att inte bulkbilens slang behöver överstiga 10-15 meter. Om längre sträcka ej kan undvikas, är det att föredra att använda MAFA påfyllningsrör utvändigt.

 

Hur högt ska bulkkopplingen placeras?
Bulkkopplingen bör inte placeras högre än 1,5 meter. Om påfyllningsröret sitter lodrätt bör bulkkopplingen inte placeras lägre än 1 meter. Vid horisontellt montage är min. höjd över marken 10 cm.

 

Kan jag använda plaströr för inblåsning?
Nej, det får man absolut inte, då dessa kan bilda statisk elektricitet vid påfyllning av pellets och förorsaka en dammexplosion.

 

Hur ska avluftningen för ett förråd vara konstruerad?
Avluftningsrören måste vara placerade så att de inte kan täppas igen vid påfyllning. De bör alltså vara placerad helst ovanför påfyllningsröret och på samma sida som påfyllningen. Avluftningsrören bör ha en diameter på antingen 2×160 mm eller 1×200 mm. Den avvikande luften bör filtreras med ett dammfilter.

 

Hur vet bulkbilschauffören att förrådet inte överfylls?
MAFA rekommenderar att man använder en givare som överfyllnadsskydd. En tillhörande varningslampa bör larma chauffören när den maximala nivån är nådd.