Industri

Hos MAFA hittar du allt du behöver för din materialhantering

Vi har ett komplett siloprogram från 6-189 m3. Samtliga silor är försedda med kon och är självtömmande.

Vid enklare material kan man välja BIB-silon med 60o kon, men vid svårare material bör man välja UNIK-silon som har 75o konlutning. Våra silor är som standard försedda med cyklon, vilket ger en kondensfri lagring.

Silo och blandare byggs samman med transport- och vägningsutrustning till kraftfulla materialhanteringssystem för alla behov.

Vi gör ofta speciallösningar.

 

Välj en MAFA-UNIK silo!

MAFA UNIK-silo har den speciella egenskapen att materialet töms likformigt över hela ytan. Man kan därför säkerställa att materialet är homogent under hela tömningen. Genom avluftningen via cyklonen i toppen på silon, undviks kondensbildning på takplåtarnas insida.

 

unik2000.jpg (14640 bytes)MAFA UNIK

 

Värmen stiger och försvinner ur silon
= ingen kondens

 

SILO MED MASSTRÖMNING

Silon töms från botten. Material över hela siloytan töms samtidigt.

=  Minimal separation

 

 

 

trad.jpg (18710 bytes)TRADITIONELL SILOVärmen stiger och stannar
kvar i silon = kondens

SILO MED TRATTSTRÖMNING

Grovt material strömmar först ut i mitten. Det fina materialet stannar kvar utmed siloväggarna.

=  Separation