Dosering

Rotofill doserare

ROTOFILLär en specialutvecklad, mycket exakt doserare i rostfritt utförande

Den är speciellt lämplig för dosering av exakta mängder till en vågbehållare, eller där en jämn, kontinuerlig utmatning krävs. Behållaren kan användas med eller utan vågceller.

En speciell utmatningskniv drivs av en lågvarvig snäckväxelmotor, som ger ett jämt och exakt flöde med obefintlig efterrinning.

Tekniska specifikationer:rotofill
• Totalhöjd med motor: 800 mm
• Behållarens dimensioner: höjd 650 mm, Ø 420 mm
• Snäckväxelmotor: 0,18 kW, utv. 1:70, 20 rpmrotofil1
• Vikt: 20 kg utan motor
• Vikt: 26 kg med motor
• Kapacitet: c:a 4,2 l/min.