MAFA fiber- och pigmentdoseringssystem för asfaltanläggningar

MAFA doseringssystem för asfaltverk levereras både som stationära och mobila enheter.

Ett flexibelt doseringssystem för fiber- och pigment speciellt utvecklat för asfaltanläggningar. Våra system är lämpat för dosering av fiber och pigment eller vilken annan tilläggsprodukt i pelleterad eller granulerad form. Satser på upp till 4 ton kan hanteras av vårt system, vilket bl annat består av följande delar:

 • Silo med unika egenskaper tillverkad i Aluzink . Kapacitet: 6 – 80 m3. Alla våra silor är försedda med en öppen cyklon som säkerställer en snabb, säker och nästan dammfri fyllning. Detta resulterar i en varsam hantering av materialet.
 • Flera inspektionsglas och högnivåindikator förhindrar överfyllning.
 • Högkvalitativa och robusta transportskruvar med hög kapacitet används från silo till vågenheten.
 • Vågenhet med hög precision.
 • Transportfläkt med hög kapacitet försedd med pressostat.
 • Transportrör från vågenhet till asfaltblandaren ger flexibilitet i samband med anläggningens placering och installation.
 • Cyklon och buffertbehållare med självfall till asfaltblandaren säkerställer minsta, möjliga luftintag och påverkan på mjukningspunkten.
 • ”Sats på gång” i bufferttanken ger optimal effektivitet och minimal fördröjning i uppvägningscykeln.

Det mobila systemet är också lämpligt vid stationära enheter i samband med t ex underhåll. Den stationära enheten kan skräddarsys för varje asfaltanläggning.


Speciella egenskaper:

 • MAFA Unik silos har naturlig ventilation = ingen kondensation
 • Tömning från silon enligt “först in – först ut” – principen dvs. alltid färskt material.
  Vi producerar också system för kontinuerliga trumblandare.
Asfalt-1 Asfalt-2

Stationära enheter

 

Mobila enheter

 

Enhet för kontinuerlig trumblandare

 

Enheter för övriga additiver typ: cement, hydratkalk, sosobit, euprene, polyolefin