STORSÄCKSTÖMNING

Storsäckstömning

MAFAs tömningssystem för storsäckar finns i flera grundvarianter med ett stort urval av tillbehör för att kunna anpassas till alla kundbehov.

Alla maskinsystem är byggda med hög kvalitet och tillgänglighet. 

MAFA har lång erfarenhet av att hantera bulkprodukter och erbjuder kundanpassad bulkhanteringsutrustning efter tömmare för transport, dosering, siktning och blandning av olika typer av produkter.

Bagboy Hygien Gen. II typ C                                     

Storsäcksstativ med skruvlåda för träpellets                               

Fyllning av storsäckar

MAFAs fyllningssystem för storsäckar finns i flera grundvarianter med ett stort urval av tillbehör för att kunna anpassas till alla kundbehov.

Alla maskinsystem är byggda med hög kvalitet och tillgänglighet. 

MAFA har lång erfarenhet av att hantera bulkprodukter och erbjuder kundanpassad pulverhanteringsutrustning. 

Bagmastersystemen är framtagna för en god och ergonomiskt riktig arbetsmiljö.