...

JH miniStrø MAXI

JH miniStrø MAXI

JH miniStrø MAXI effektiviserar ströarbetet i såväl stora som små stall och tar över ett mycket tidskrävande arbete. JH miniStrø arbetar helautomatiskt och kan strö ett jämnt och tunt lager flera gånger om dagen. Strömaterialet kan vara halm, hö, torvmull, sågspån, kutterspån och fiber mm. Även fyllningen sköts automatiskt och kan ske i upp till fyra olika magasin. 

JH miniStrø kan även användas för utfodring för t. ex frigående höns. Eftersom JH miniStrø drivs med batteri så sker hela arbetet tyst och utan avgaser. MAXI finns i storlekarna 1 m3, 1,5 m3 och 3 m3 och kan fås i olika utförande vad gäller spridarteknik, med eller utan spridartallrikar eller tvärgående band.