...

Industri

Hos MAFA hittar du allt du behöver för din materialhantering

Vi har ett komplett siloprogram från 6,3 – 189,3 m3. Samtliga silor är försedda med kon och är självtömmande.

Vid enklare material kan man välja BIB-silon med 62° kon, men vid svårare material bör man välja UNIK-silon som har 70° konlutning. Våra silor är som standard försedda med cyklon, vilket ger en kondensfri lagring.

Silo och blandare byggs samman med transport- och vägningsutrustning till kraftfulla materialhanteringssystem för alla behov.

Vi gör ofta speciallösningar.

Välj en MAFA-UNIK silo!

MAFA UNIK-silo har den speciella egenskapen att materialet töms likformigt över hela ytan. Man kan därför säkerställa att materialet är homogent under hela tömningen. Genom avluftningen via cyklonen i toppen på silon, undviks kondensbildning på takplåtarnas insida.

MAFA Granulatsilos

Minska er sårbarhet, undvik produktions- störningar, investera i utökad silokapacitet

MAFA Granulatsilo
Nya smarta förbättringar möter plastindustrins krav.

Förenklad påfyllning
Påfyllningsrören är framflyttade till främre raden för att underlätta påfyllning.

Industri
Industri

Förenklad påfyllning
Framflyttade påfyllningsrör. Låsbart lock och larmlampa för överfylld silo.

Märkning
Märkning av påfyllnadsrör för att säkerställa att rätt granulat hamnar i rätt silo.

Industri
Industri

Kontroll av överfyllnadslampa
Paddelvakt som överfyllnadsskydd där bulkbilschauffören kan testa funktionen av larmlampan innan fyllning.

Inklädnad och tätare lösning
Inklädnad av kon inkl. dörr med låskista (exkl. låscylinder) och handtag. Tät lösning ner mot siloplatta.

Industri
Industri

Gummitätad silo
Silon levereras med gummitätning. Valsade vinkeljärn monteras i efterhand för att få en tätare lösning ner mot siloplattan.

Rördragning
50 mm aluminiumrör och rostfria böjar.

Industri
Industri

Kopplingstavla
Kopplingstavla för sugrör.

Genomgående rör
Genomgång av sugrör i inklädnad.

Industri
Industri

Silovägning
Silovägning. Rostfri fot, rostfri lastcell och jordanslutning.

Industri