...

Lantbruk

Silos för lantbruk

Hos MAFA hittar du allt du behöver för din lagring. Vår avancerade UNIK-silo är gjord för mass-strömning. UNIK-silon är basen för speciallösningar anpassade efter kundens behov av fyllning och tömning.

Varför välja en MAFA UNIK silo?

Svaret får du om du ser filmen som visar skillnaden mellan MAFA UNIK med ”först in – först ut” och andra silo med tratt-tömning.

Nedanstående tablå visar varför det är så viktigt att välja en MAFA UNIK silo till ditt foder. Helt enkelt därför att strukturen blir mycket jämnare och att separationen hålles på lägsta möjliga nivå. Detta ger också bästa foderhygien.

MAFA UNIK

Värmen stiger och försvinner ur silon = ingen kondens

Förutsättningarna för mass-strömning är slät silovägg, brant kon och en speciell skruvlåda.

Silon töms från botten. Allt material i samma nivå över hela siloytan töms samtidigt. Separation undviks, foderkvaliteten bevaras och foderhygienen blir hög.

Traditionell silo

Värmen stiger och stannar kvar i silon = kondens

Silon töms genom ras i mitten av silon. De tyngre foderpartiklarna töms först, finpartiklarna töms när silon börjar bli tom. En död zon bildas nederst i ytterkant i silon. Separationen blir stor och foderhygienen försämras avsevärt.

(Siffrorna i teckningarna anger i vilken ordning foderskikten töms)

 

Kvalitetssäkring av foderhanteringen på gården