...

STRÖPELLETSSILO

MAFA Ströpelletssilo med betallösning

Stallpellets-effektivt och tidbesparande

Genom att använda stallpellets i stallet blir det lättare att hålla rent. Stallpellets är komprimerat spån, det gör att förvaringen av stallpellets tar betydligt mindre förvaringsutrymme i anspråk jämfört med andra strömaterial.


Varför stallpellets?
• Tar mindre plats att förvara
• Sväller snabbt, flera gånger sin egen volym när pelletsen vattnas
• Hög uppsugningsförmåga
• Lättmockad och du sparar tid
• Det blir mindre spill på gödselstacken eftersom väldigt lite
stallpellets följer med ut jämfört med andra bäddmaterial
• Pellets dammar mindre än andra bäddmaterial
• Hygienisk box


Varför bulk?
• Kostnadseffektivt
• Färre moment då du slipper att bära säckar och flytta pallar
• Platsbesparing när du slipper pallar med säckar i ditt stall
• En säker förvaring i olika väderförhållanden
• En bra storlek på silo och säkrare förvaring innebär färre
beställningar av strö och färre transporter
• Du och miljön slipper plastsäckarna


Vid bulkhantering har MAFA den bästa silon på marknaden för att hantera ströpellets.
Se MAFA’s siloprogram på www.mafa.se
och ladda hem produktblad på önskad silo modell.

MAFA har ett stort utbud av silos för ströpellets i stor- lekarna 6 m3 – 85 m3. Ströpelletssilon kan levereras med nivågivare, skruv och elstyrning med betallösning. Som tillbehör finns molntjänstlösning för automat- fyllning av ströpellets.

Elstyrning

Elskåpet är försedd med läsare av kreditkort och tagg, VPOS Touch.

Fördelarna med betalsystem utöver fördelarna med bulkleverans
• Optimal kontroll på mängd och användare
• Mindre svinn då all ströpellets som används betalas med tagg eller kreditkort • Kan underlätta försäljningen av strö till dina hyresgäster i stallet

Ströpelletssilo
Ströpelletssilo
Ströpelletssilo
Ströpelletssilo

Vid betalning så startar pellets- skruven och fyller skottkärra med ströpellets.

Ströpelletssilo

UNS 14 med 152 mm skruv och betallösning.

Ströpelletssilo

Tillsammans med Wasa Kredit erbjuder vi en trygg och flexibel finansiering av din ströpelletsan- läggning. Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Leasingavgiften är lätt att budgetera och helt avdragsgill.
Du fördelar dessutom kostnaden över tid och kan finansiera hela kostnaden av din anläggning.