...

LEASING

Finansiering

Tillsammans med Wasa Kredit kan vi erbjuda en trygg och flexibel finansiering för dig som företag eller privatperson. Wasa Kredit ingår i länsförsäkringsgruppen.

Fördelar med leasing för företag

  • Leasing är ett enkelt och förmånligt sätt att anskaffa utrustning utan att binda kapital eller använda sina bankmässiga säkerheter. Företaget låser därmed inte upp sitt kreditutrymme.
  • Den leasade utrustningen utgör säkerhet för finansieringen och ofta krävs inte några kompletterande säkerheter.
  • Leasingavgiften är skattemässigt avdragsgill, det vill säga den dras som en kostnad.
  • Leasingtiden påverkar endast resultaträkningen, eftersom utrustningen vanligtvis inte tas upp som en tillgång i balansräkningen.
  • Budgetering och likviditetsplaneringen blir enkel då ni i förväg känner till leasingavgiften för hela avtalstiden och att finansieringen är tryggad under hela leasing perioden.