...

Bioenergi

Bioenergi

MAFA har sedan 1997 utvecklat utrustningar för bekväm hantering av bränslepellets.

Bränslepellets är ett inhemskt  biobränsle som framförallt tillverkas av spillmaterial från sågverken. Pellets är det miljövänligaste alternativet till uppvärmning av småhus, mindre fastigheter, lantbruk, etc.


Pellets, billigt och bekvämt
Till skillnad från andra energislag så har priset på pellets sjunkit de senaste åren. I Sverige har vi fått ett högre elpris när landet delades upp i olika zoner. Det låga pelletspriset har gjort pelletseldarna till verkliga vinnare under de kalla vintrarna. Till skillnad från en värmepump så får man med en pelletspanna bättre lönsamhet ju kallare det är ute.

Bioenergi
Bioenergi
Fakta om Träpellets

Träpellets är ett koldioxidneutralt, miljövänligt och koncentrerat biobränsle.

Tillverkas i huvudsak av ren såg och kutterspån som torkas och pressas till små kutsar med en diameter på 6 – 12 mm. Träets eget lignin fungerar som bindemedel. Av 5 – 7 bil lass med spån får man ett bil lass med pellets. Pellets är koldioxidneutralt och förnybart biobränsle.

Detta tillsammans med ett högt och homogent värmevärde gör pellets till en utmärkt handelsvara som tål både lagring och långa transporter. Idag finns ett drygt 30-tal större pelletsfabriker spridda över landet.

Det är enkelt att konvertera till pelletseldning oavsett om man går från ved, olja eller elvärme. En pelletsbrännare ersätter oljebrännaren och en pelletskamin klarar 70 – 90 % av elvärmen även i direkteluppvärmda hus.