Information om vår verksamhet och leveranser

Till alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners

Den omfattande spridningen av Coronaviruset (Covid-19) skapar frågetecken i flera olika branscher och verksamheter. Vår höga service på MAFA fortsätter precis som vanligt.
Vår leveransförmåga är mycket god och att vi har en bra beredskap för eventuella störningar i leveranser.

Under rådande omständigheter har vi ändå valt att begränsa vårt resande.
Detta gör vi främst av omtanke om er som kunder och vår personal. Vi erbjuder istället support via telefon eller digitala möten.

Tveka inte att höra av dig till oss. Vi är redo att svara på era frågor och tillgodose ert behov av produkter och systemlösningar som vi alltid gjort.

Slide 6

Lantbruk

Hos MAFA hittar du allt du behöver för din lagring. I vår UNIK-silo lagrar du ditt foder på bästa sätt och med tömningen först in - först ut säkerställs att du alltid får ut högsta foderutbyte med bibehållen kvalité.

Bioenergi

MAFA har mångårig erfarenhet för lagring av bränslepellets. Vi har alltifrån små veckoförråd för villor till större anläggningar för industri, trädgårdsmästerier, skolor m.fl

Industri

Här hittar du allt du behöver för din materialhantering. Vi har ett komplett siloprogram från 6-189 m3. Samtliga silor är försedda med kon och är självtömmande.

MAFA Connect

Få kontroll på nivån i silon med MAFA Connect. Klicka och läs mer...

Theme from InkThemes.com are based on P3+ Technology, giving high speed, easiness to built & power of SEO for lending trustworthiness and experience to a customer. The Themes are really one of the best we saw everywhere.
- Neeraj Agarwal