...

LANTBRUK SILOS

MAFA silos är tillverkad i högkvalitativ stålplåt belagd med aluminium och zink. Vi lämnar 10 års materialgaranti mot genomrostning på
våra fabriksmonterade silos. Uttaget ur våra UNIK-silos sker i kombination med UNIK-skruvlåda genom mass-strömning vilket innebär,
Först in- Först ut och har minimal separation av material. Materialet töms i den ordningen det fyllts i, vilket skapar en  jämn homogen kvalité under lagringstiden. 

Lösningarna kan utrustas efter varje kunds önskemål och behov, se mer under tillbehör. 

Standard lösningar är dimensionerade att kunna belastas med vikt upp till 750 kg/m³. Specialsilos kan belastas ytterligare efter behov.

Lantbruk Fodersilo

Silos med mass-strömning d.v.s. Först in – Först ut.

MAFA UNS3

70° kon, 45° tak, ø - 1,89 m

Typ

Volym m³  

Höjd m

Ton vid 650 kg/m³

UNS3

3,6

3,49

2,3

Mafa UNS3 silo

UNS3

Mafa UNS3 silo

UNS3

MAFA UNIK Small

70° kon, 45° tak, ø - 1,89 m

Typ

Volym m³  

Höjd m

Ton vid 650 kg/m³

UNS6

6,3

5,33

4,1

UNS9

8,9

6,29

5,8

UNS12

11,5

7,25

7,5

UNS14

14,1

8,21

9,2

Mafa Small silo

UNS14

UNS14

Mafa Small silo

UNS14

MAFA UNIK

70° kon, 45° tak, ø - 2,35 m

Typ

Volym m³  

Höjd m

Ton vid 650 kg/m³

UN12

12,0

6,52

7,8

UN17

17,1

7,72

11,1

UN22

22,3

8,92

14,5

UN27

27,5

10,12

17,9

UN33

32,6

11,32

21,2

UN38

37,8

12,52

24,6

Mafa Unik silo

UN38

Mafa Unik silo

UN38

MAFA UNIK Big

70° kon, 45° tak, ø - 3,13 m

Typ

Volym m³  

Höjd m

Ton vid 650 kg/m³

UNB25

24,6

7,91

16,0

UNB34

33,8

9,11

22,0

UNB43

42,9

10,31

27,9

UNB52

52,1

11,51

33,9

UNB61

61,3

12,71

39,8

UNB70

70,4

13,91

45,8

UNB80

79,5

15,11

51,7

Mafa Unik Big silo

UNB80

Mafa Unik Big silo

UNB80

MAFA Modulsilo

En platsbesparande kraftig inomhussilo av hög kvalité i varmgalvaniserad plåt.

MAFA Agro Modulsilo

Ett prisvärt alternativ i trånga utrymmer inomhus i hög kvalité i varmgalvaniserad plåt.

Lantbruk Spannmålssilo

MAFA Big

62° kon, 45° tak, ø - 3,13 m

Typ

Volym m³  

Höjd m

BIB21

21,1

6,91

BIB30

30,2

8,11

BIB40

39,4

9,31

BIB49

48,6

10,51

BIB58

57,7

11,71

BIB67

66,9

12,91

BIB76

76,1

14,11

BIB85

85,2

15,31

Mafa Big silo

BIB85

Mafa Big silo

BIB85

MAFA XB

50° kon, 30° tak, ø - 4,69 m

Typ

Volym m³ 

Höjd m

XB86

86,1

9,63

XB107

106,7

10,83

XB127

127,4

12,03

XB148

148,0

13,23

XB169

168,6

14,43

XB189

189,3

15,63

Mafa XB silo

XB189

Mafa XB silo

XB189

GASTÄT LAGRING

Samtliga MAFAs silos kan tillverkas med begränsat luftutbyte, så kallad gastät lagring.
Skördearbetet blir mindre stressigt och Ni får ett bättre foderutnyttjande av spannmålen.
Detta ger en ekonomisk fördel då spannmålen inte behöver torkas ner till låga vattenhalter.

Kontakta gärna oss för mer information