Malning av biobränsle

Installationsexempel

Under våren 2012 har MAFA levererat och monterat utrusning till TVNO Tvättservice i Norrköping.

MAFA har varit underleverantör till MW Power i Sävsjö som sålt in hela projektet.
Till anläggningen i TVNO Tvättjänst har MW Power ersatt en omodern oljeeldad ångpanna mot en ny modern träpulvereldad ångpanna. Ångpannan är på ca 7 MW. Efter konverteringen sparar TVNO pengar och miljön efter bränslebytet.

MAFA har levererat utrustning för att hantera pelletsen och för nermalning av ca 1800 kg pellets i timmen. Träpelletsen mals till ett fint pulver som sedan skall eldas upp i ångpannan.

Leveransen från MAFA innehöll:

  • 2 st silo BIB 85 (85 m3) med nivåmätning
  • Hammarkvarn
  • Mellanförråd med paddelvakter
  • 152 mm skruvar med rotationsvakter
  • Självrensande filter inkl. plattform och cellsluss
  • Fläkt med blåsledning och reglerspjäll
  • Montage av MAFA´s utrustning på plats

MW Power – är ett samriskföretag för lokala energilösningar

MW Power består av MW Power Oy, MW Biopower Oy, MW Power AB samt Oü Noviter Eesti och närstående bolag.

Med sina beprövade kraftverks- och pannanläggningslösningar specialiserar MW Power sig på medelstor och småskalig värme- och kraftframställning från förnyelsebara bränslen. De främsta kunder är kommuner, processindustrier och kraftproducenter. Flexibla lösningar när det gäller teknik och service MW Power erbjuder flera olika typer av förbränningsanläggningar för effekter upp till ca 60 MW. Leveransomfattningen anpassas efter kundens önskemål.
Serviceavdelning kan utföra service anpassad till anläggningen och kundens behov.
MW Power är en av Europas ledande leverantörer av medelstora och småskaliga värme- och kraftverk med fokus på lösningar med förnyelsebara bränslen.


TvNo Textilservice AB är ett av de större tvätterierna i landet med lång erfarenhet av tvätt och textilhantering. Deras största kunder finns inom vården i Östergötland och Jönköpings län. TvNo Textilservice AB är ett fullserviceföretag med textilförsörjning åt storförbrukare (sjukvård, åldringsvård, servicecentra, skolor, förvaltningar m fl). Företaget servar idag ca 1300 kunder, alltifrån större sjukhus till mindre distriktssköterskemottagningar och folktandvårdsenheter.

MAFA har varit underleverantör till MW Power i Sävsjö som sålt in hela projektet.


 

BIB 85 silo under montering Kvarncontainer med filter och Tomal behållare
Mellanförråd och hammarkvarn Plattform med självrensande filter som försetts med
omrörare i botten och cellsluss för skruvutmatning