...

INDUSTRY

At MAFA, you will find everything you need for your material handling

We have a complete silo program from 6,3 – 189,3 m3. All silos are equipped with a cone and are self-emptying.

For simpler materials, you can choose the BIB silo with a 62 ° cone, but for more difficult materials, you should choose a UNIK silo that has a 70 ° cone. Our silos are equipped with a cyclone as standard, which provides condensation-free storage.

Silos and mixers are built together with transport and weighing equipment into powerful material handling systems for all needs.

We often make customized solutions.

Välj en MAFA-UNIK silo!

MAFA UNIK-silo har den speciella egenskapen att materialet töms likformigt över hela ytan. Man kan därför säkerställa att materialet är homogent under hela tömningen. Genom avluftningen via cyklonen i toppen på silon, undviks kondensbildning på takplåtarnas insida.

Mafa unik

Värmen stiger och försvinner
ur silon= ingen kondens

SILO MED MASSTRÖMNING

Silon töms från botten. Material över
hela siloytan töms samtidigt.

=  Minimal separation

Traditionell silo

Värmen stiger och stannar
kvar i silon = kondens

SILO MED TRATTSTRÖMNING

Grovt material strömmar först ut i mitten.
Det fina materialet stannar kvar utmed siloväggarna.

=  Separation