LANTBRUK SILO

MAFA silo är tillverkad i aluzinkbelagd stålplåt och erbjuds som monterad silo med 10 års materialgaranti mot genomrostning. Uttaget ur våra UNIK-silos sker genom mass-strömning vilket innebär, Först in- Först ut och har minimal separation av material. Materialet töms i den ordningen det fyllts i, vilket skapar en  jämn homogen kvalité under lagringstiden. Silosarna kan utrustas efter varje kunds önskemål och behov, se mer under tillbehör. Standard silos är dimensionerade att kunna belastas med vikt upp till 750 kg/m³. Specialsilos kan belastas ytterligare efter behov.

Lantbruk Fodersilo

Silos med mass-strömning d.v.s. Först in – Först ut.

MAFA UNIK UNS3

70° kon, 45° tak, ø1,89m

Typ

Volym m³  

Höjd m

Ton vid 650kg/m³

UNS3

3,6

3,49

2,3

UNS3

MAFA UNIK Small

70° kon, 45° tak, ø1,89m

Typ

Volym m³  

Höjd m

Ton vid 650kg/m³

UNS6

6,3

5,33

4,1

UNS9

8,9

6,29

5,8

UNS12

11,5

7,25

7,5

UNS14

14,1

8,21

9,2

UNS14

MAFA UNIK

70° kon, 45° tak, ø2,35m

Typ

Volym m³  

Höjd m

Ton vid 650kg/m³

UN12

12,0

6,52

7,8

UN17

17,1

7,72

11,1

UN22

22,3

8,92

14,5

UN27

27,5

10,12

17,9

UN33

32,6

11,32

21,2

UN38

37,8

12,52

24,6

UN38

MAFA UNIK Big

70° kon, 45° tak, ø3,13m

Typ

Volym m³  

Höjd m

Ton vid 650kg/m³

UNB25

24,6

7,91

16,0

UNB34

33,8

9,11

22,0

UNB43

42,9

10,31

27,9

UNB52

52,1

11,51

33,9

UNB61

61,3

12,71

39,8

UNB70

70,4

13,91

45,8

UNB80

79,5

15,11

51,7

UNB80

MAFA Modulsilo

En platsbesparande kraftig inomhussilo av hög kvalité i varmgalvaniserad plåt.

MAFA Agro Modulsilo

Ett prisvärt alternativ i trånga utrymmer inomhus i hög kvalité i varmgalvaniserad plåt.

Lantbruk Spannmålssilo

MAFA Big

62° kon, 45° tak, ø3,13m

Typ

Volym m³  

Höjd m

BIB21

21,1

6,91

BIB30

30,2

8,11

BIB40

39,4

9,31

BIB49

48,6

10,51

BIB58

57,7

11,71

BIB67

66,9

12,91

BIB76

76,1

14,11

BIB85

85,2

15,31

BIB85

MAFA XB

50° kon, 30° tak, ø4,69m

Typ

Volym m³ 

Höjd m

XB86

86,1

9,63

XB107

106,7

10,83

XB127

127,4

12,03

XB148

148,0

13,23

XB169

168,6

14,43

XB189

189,3

15,63

XB189

GASTÄT LAGRING

Samtliga MAFAs silos kan tillverkas med begränsat luftutbyte, så kallad gastät lagring.
Skördearbetet blir mindre stressigt och Ni får ett bättre foderutnyttjande av spannmålen.
Detta ger en ekonomisk fördel då spannmålen inte behöver torkas ner till låga vattenhalter.

Kontakta gärna oss för mer information