...

STORSÄCKSHANTERING

MAFA erbjuder olika lösningar för storsäckshantering – hantering av bulkprodukter. Samtliga lösningar har ett stort urval av tillbehör för att kunna anpassas efter dina behov. Vi har högkvalitativa lösningar för både tömning och fyllning av storsäckar.

Storsäckshantering

MAFA har erbjudit lösningar för hantering av bulkprodukter sedan 70-talet, och är idag marknadsledande i Sverige. Vi erbjuder kundanpassad pulverhanteringsutrustning med våra berömda modeller inom Bagmaster och Bagboy-serien. Alla våra lösningar för storsäckshantering är framtagna för att ge dig en ergonomiskt korrekt användning.

MAFA är idag marknadsledande i Sverige och mer än 50 % av tillverkningen går på export. Vi är leverantörer av såväl enskilda delar som kompletta systemlösningar. 

Det mesta tillverkas i vår egna fabrik i Ängelholm, Skåne. 

Storsäcksfyllare

Storsäckstömmare

MAFA Bagmaster TF III

TF III är storsäcksfyllaren för 1-, 2- och 4-öglesäckar. TF, som står för tube filler, är flexibla fyllare som uppfyller de flesta behov.

Flexibiliteten hos denna storsäckfyllare gör att den kan anpassas för att klara fluidiserade material och material med andra svåra egenskaper. Om säckhöjden tillåter så krävs ingen operatörs-plattform vilket underlättar för operatören och kräver liten lokalyta. Genom det slutna fyllnings-systemet uppnås en dammfri och ergonomisk omgivning för operatören.

Storsäcksfyllaren kan levereras i olika modeller, från enkel basmodell TF III BASIC med kapacitet på 15-25 säckar/h, till en mer avancerad anläggning TF III ADVANCED med hög kapacitet. MAFA kan även leverera TF III TWIN och TF III TELESCOPIC.

Bagmaster TF III kan fås i normalstål, rostfritt stål, ATEX-klassat, livsmedelsgodkänt mm.

MAFA Bagboy Hygien Gen. II

Smart arbetsflöde där operatören slipper damning – tack vare ett kapslat system. Kan bland annat användas för livsmedel, läkemedel och andra applikationer där helt dammfri tömning krävs t.ex. vid hantering av giftiga preparat.

Storsäckstömmaren tömmer hela säckinnehållet genom stossträckning, säckvibrering och eventuellt säckknådning. Tömmaren kan även enkelt hanteras genom funktionalitet som evakuerar luften.

MAFA Bagboy Oneway & Universal

Finns i två utförande: för engångssäck eller en universell för alla säcktyper. Utrustas med två knivar som skär upp botten på säckarna. Åttakantig form för en optimerad lutning för tömning.

Storsäckstömmaren kan utrustas med flera olika tillbehör, så som, storsäcksokar, vibratorer, vågsystem etc.

Bagboy universal storsäckstömmare

MAFA Bagboy Hatch

Baboy Hatch är anpassad för säckar med tömningsstos Operatören öppnar en lucka och knyter upp tömningsstosen och stänger sedan lika enkelt. Bagboy Hatch kan utrustas med ett irisspjäll så att säcken kan plockas bort från tömmaren halvfull. Storleken på lucka och rör anpassas till säcken så att det är tätt nog att förhindra damning.

Storsäckshantering