Information om vår verksamhet och leveranser

Till alla våra kunder, leverantörer och samarbetspartners

Den omfattande spridningen av Coronaviruset (Covid-19) skapar frågetecken i flera olika branscher och verksamheter. Vår höga service på MAFA fortsätter precis som vanligt.
Vår leveransförmåga är mycket god och att vi har en bra beredskap för eventuella störningar i leveranser.

Under rådande omständigheter har vi ändå valt att begränsa vårt resande.
Detta gör vi främst av omtanke om er som kunder och vår personal. Vi erbjuder istället support via telefon eller digitala möten.

Tveka inte att höra av dig till oss. Vi är redo att svara på era frågor och tillgodose ert behov av produkter och systemlösningar som vi alltid gjort.

Slide 6

Farming

From the beginning we have put an extra effort in improving our silo line. A lot of details and finesses have been added. The Unik silo with mass flow has been very appreciated among our customers and is a landmark for quality and function on the market. We also have a complete range of mills, roller mills and mixers. The products are parts of complete plants for producing feed from small farm units to big industrial plants.

Bioenergy

Pellet fuel is a bio fuel produced of waste material from saw mills. Pellet fuel is the best alternative for the environment when producing heat for villas, buildings, farms, etc. Since 1997 MAFA develops various equipment for a safe and lean handling of pellet fuel.

Industry

MAFA today delivers complete plants for bulk material handling for the industry. The range comprises all types of silos, mixers for dry material, transport conveyors, dosing equipment and weighing- & control systems.

MAFA Connect

Få kontroll på nivån i silon med MAFA Connect. Klicka och läs mer...

Theme from InkThemes.com are based on P3+ Technology, giving high speed, easiness to built & power of SEO for lending trustworthiness and experience to a customer. The Themes are really one of the best we saw everywhere.
- Neeraj Agarwal